Werken aan een schone samenleving

Gemiddeld blijft er in Nederland per inwoner zo’n 150 kilo aan huishoudelijk restafval over. Dat is na afvalscheiding, dus glaswerk en papier zit daar niet bij. Dit afval wordt opgehaald en gaat vervolgens de verbrandingsoven in. Daarbij komt energie vrij, die we nuttig inzetten voor huishoudens en bedrijven. De zogenaamde bodemas die overblijft, kon jammer genoeg niet duurzaam worden ingezet.

Dat kan anders vonden de samenwerkende partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van ons afval. Dus sloegen ze samen met een betonleverancier de handen in elkaar om een oplossing te zoeken. Het resultaat: De Duurzame Tegel.

Zo werkt het

Na verbranding van ons huishoudelijk afval blijft er zo’n 20% bodemas over. Hieruit worden vervolgens de metalen gehaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan ijzer, koper, zink, roestvrijstaal en aluminium. Om ze helemaal schoon te maken, wordt de bodemas grondig gereinigd. Het resultaat is FORZ® granulaat, een duurzame, schone en veilige zand- en grindvervanger. Dit materiaal wordt vervolgens gebruikt bij de productie van diverse betonnen bestratingsmaterialen. Op deze manier levert die overgebleven 20% – waar tot voor kort niets mee gedaan kon worden – zo’n 15 duurzame tegels per inwoner op! Van de 150 kg wordt zo’n 30 kg nog hergebruikt. En dat maakt als je het optelt een groot verschil!

Klik hiernaast op de afbeelding voor een kort filmpje waarin het proces duidelijk wordt uitgelegd.

Hoe goed en veilig zijn deze tegels?

De producten met FORZ® inside zijn kwalitatief gelijkwaardig aan reguliere betonwaren en worden geleverd onder KOMO en Besluit bodemkwaliteit. Wat deze producten als extra voordeel hebben, is dat ze gemeenten op een eenvoudige manier helpen om aan hun circulariteits- en recycledoelstellingen te voldoen. Na de gebruiksfase zijn de betonwaren geschikt om te hergebruiken in nieuwe betonproducten, zonder dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van het beton.

FAQ’s

Wat zit er precies in bodemas?

  • Bodemas is restmateriaal dat na het verbrandingsproces over blijft.
  • Bodemas bestaat voor ongeveer 7 % uit metalen: ferro’s (magnetische metalen zoals staal en ijzer) en  non-ferro’s (metalen die niet magnetisch zijn, zoals koper, lood, aluminium, en zink en diverse edelmetalen zoals goud en zilver). Al deze metalen worden teruggewonnen en gerecycled.
  • Bodemas bestaat voor ongeveer 90 % uit mineralen (glasdeeltjes, stenen). Dit is de bron waar FORZ van gemaakt wordt en dat weer terugkomt in de stoeptegels van De Hamer.
  • Bodemas bestaat voor ongeveer 3 % uit onverbrand en fluff dat nogmaals de verbrandingsoven ingaat en/of wordt gestort.

Wat is FORZ precies? Welke certificaten zijn daar voor en wat betekent dat?

FORZ is een gegarandeerde duurzame, schoon en veilig toepasbare grondstof. FORZ granulaat wordt verkregen door bodemassen te ontdoen van metalen, non ferro’s en onverbrande restmateriaal. Na het verwijderen van deze materialen  blijft een minerale fractie over die intens wordt gereinigd, zodat de schoon en veilige grind en zand vervanger wordt verkregen. FORZ granulaat wordt met een KOMO certificaat geleverd. Dit certificaat wordt door Kiwa verstrekt nadat het granulaat voldoet aan alle eisen uit de BRL 2507. Deze eisen hebben betrekking op de werking van het granulaat in beton.

Zijn dit beton en deze stenen wel schoon?

Ja, de betonproducten zijn hetzelfde als reguliere betonproducten.

  • Naast zand, grind, cement en water (de basis grondstoffen van beton) wordt bij De Hamer 15 tot 20% Forz Granulaat toegevoegd als vervanger van de grove fracties (zand en grind). Het gebruikte Forz Granulaat is voorzien van een KOMO productcertificaat conform de BRL 2507 en beschikt over de benodigde CE markering conform de NEN-EN 12620. Het beton en de daaruit vervaardigde producten zijn kwalitatief gelijkwaardig aan de reguliere betonwaren en kunnen veilig worden toegepast.
  • De FORZ-granulaten die worden toegepast zijn zo schoon en veilig dat ze eindeloos gerecycled kunnen worden.
  • Voor de betonproducten met FORZ gelden dezelfde regels voor recycling en hergebruik als voor betonproducten met alleen primair materiaal.

Meer weten over De Duurzame Tegel?

We ontdekken graag samen de mogelijkheden om De Duurzame Tegel in te zetten.