Recycling

De eerste stap naar een circulaire economie

Hoe gaan we om met ons afval? Voor gemeenten ligt daar een belangrijke taak. Natuurlijk kan er veel bereikt worden met regelgeving. Tegelijkertijd is het zaak om mensen te inspireren en ze op die manier mee te krijgen. Om gemeenten daarbij te ondersteunen, ontwikkelden Betonindustrie De Hamer, AVR en Mineralz by Renewi een circulair proces rond het ophalen, scheiden en verwerken van afval. Het resultaat is een duurzame tegel, die ondersteund wordt door een slimme publiekscampagne die dat verhaal visueel maakt.

Zo werkt het

Per inwoner blijft er na afvalscheiding bij een gemeente in Nederland gemiddeld zo’n 150 kilo aan huishoudelijk restafval over. Dat wordt in een afvalenergiecentrale verwerkt. Daarna blijft er nog zo’n 20% bodemas over. Hieruit worden vervolgens de metalen gehaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan ijzer, koper, zink, roestvrijstaal en aluminium. Om ze helemaal schoon te maken, wordt de bodemas grondig gereinigd. Het resultaat is FORZ® granulaat, een duurzame, schone en veilige zand- en grindvervanger. Dit materiaal wordt vervolgens als secundaire grondstof gebruikt bij de productie van diverse betonnen bestratingsmaterialen. Op deze manier levert die overgebleven 20% waar tot voor kort niets mee gedaan kon worden zo’n 20 duurzame tegels met FORZ® inside per inwoner op! Van de 150 kg wordt zo’n 30 kg nog hergebruikt.

Klik hiernaast op de afbeelding voor een kort filmpje waarin het proces duidelijk wordt uitgelegd.

Hoe goed en veilig zijn deze tegels?

De producten met FORZ® inside zijn kwalitatief gelijkwaardig aan reguliere betonwaren en worden geleverd onder KOMO en Besluit bodemkwaliteit. Wat deze producten als extra voordeel hebben, is dat ze gemeenten op een eenvoudige manier helpen om aan hun circulariteits- en recycledoelstellingen te voldoen. Na de gebruiksfase zijn de betonwaren geschikt om te hergebruiken in nieuwe betonproducten, zonder dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van het beton.

De campagne

Verwekt u als gemeente het afval bij AVR? Dan kunnen de tegels mét de publiekscampagne ook in uw gemeente ingezet worden. Op die manier wordt ‘lokaal afval’ als grondstof weer ingezet om de gemeente te verduurzamen. Ook uw gemeente heeft nu een unieke kans om mee te doen en het eigen afval weer een nuttige bestemming te geven op straat.

Waar bestaat de campagne uit?

Samen met gemeenten realiseren we graag een straat met duurzame tegels met FORZ® inside. De campagne bestaat vervolgens uit de volgende middelen:

Poster

Website

Brochure voor bewoners

Tekst en beeld voor social media

Een animatie die het proces uitlegt

Ondersteuning bij persbenadering

Ondersteuning bij de lancering

Meer weten of De Duurzame Tegel bestellen?

We bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem hier contact met ons op. Tip: schrijf je onder aan de pagina in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen!

FAQ’s

Kan De Duurzame Tegel eindeloos worden hergebruikt?

Ja. Om dit te onderzoeken heeft LBP|SIGHT BV grondig onderzoek gedaan (rapportage beschikbaar). Uit kolomproeven/uitloogproeven die daar voor nodig waren blijkt dat, indien van de betonproducten met FORZ Granulaat (AEC-Bodemassen) een niet-vormgegeven secundaire bouwstof wordt gemaakt in de vorm van betongranulaat, deze voldoet aan de toets criteria van het Besluit bodemkwaliteit voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Omdat het gebroken materiaal voldoet als bouwstof, zal ook een nieuw vormgegeven product waarin dit ‘tweede leven’ betongranulaat wordt toegepast voldoen als bouwstof, te meer omdat er door het produceren van de betonmortel er nog verdere immobilisatie plaatsvindt door het toegevoegde cement. Betonwaren met Forz Granulaat kunnen eindeloos worden hergebruikt!

Is het restafval niet waardeloos? Van restafval naar bodemas?

  • Veel gemeenten weten niet dat restafval nog veel waarde heeft, dat er met restafval nog iets nuttigs wordt gedaan. Zij worden mogelijk verrast! Door het verwerken van restafval in een afvalenergie centrale zoals die van AVR in Duiven wordt energie opgewekt: elektriciteit voor iedereen en warmte voor huishoudens in Arnhem, Duiven en Westenvoort. Eén grijze vuilniszak geeft energie voor zeven douchebeurten. Na verbranding blijft ongeveer 20% van het restafval over. Dit is bodemas. Hierin bevinden zich nog waardevolle grondstoffen zoals metalen en mineralen. Deze worden teruggewonnen en gerecycled in o.a. duurzame tegels. Zo wordt ongeveer 98% van het restafval toch nog nuttig ingezet.
  • Het bodemas van AVR Duiven krijgt door de verwerking van Minerals, part of Renewi, in Zevenaar weer een nuttige toepassing.

Wat zijn de voordelen voor gemeenten om stoeptegels met FORZ inside te gebruiken, ofwel mineralen uit bodemas?

  • Gemeenten verhogen hun VANG doelstellingen met ongeveer 20%. Omdat uit de bodemas niet alleen metalen worden gerecycled, maar ook mineralen, kan een restafvalzak van 200 kg een VANG verbetering opleveren van 40 kg!
  • Alle metalen, zoals koper, aluminium, RVS, zilver en goud, bedragen in totaal ongeveer 7% van alle bodemassen. Deze worden teruggewonnen. In totaal zijn metalen ongeveer 2% van de inhoud van een grijze vuilniszak.
  • Alle mineralen die overblijven nadat het metaal er uit is gehaald worden intensief gewassen. Mineralz maakt hiervan FORZ granulaten. Deze worden door Betonindustrie De Hamer verwerkt in betonproducten met een hergebruikpercentage van 15-20%.
  • Wanneer gemeentes de voorkeur geven aan betonwaren met Forz Inside dan zorgen ze er niet alleen voor dat 20% van het materiaal uit het beton afkomstig is vanuit hun eigen restafval, maar ook dat de metalen uit het restafval worden gerecycled.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.